Buổi diễn tâp phòng chống dịch Covid-19 khi trẻ đến trường

Sáng ngày 11.02.2022, trường Mẫu giáo Tân Thành B tổ chức buổi diễn tâp phòng chống dịch Covid-19 khi trẻ đến trường.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập tại trường

z3249712870668_055353c61ac8fb2b6d3f6cd57cd71b68

z3249712869229_67dfb53437ef9957e990e4f3207945e4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z3249686134337_4d55d67f2b8ec415a3e71214a55a5dc0

z3249686121833_b401875c6072d7dcde18cfd3e501b506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z3249712870011_43591972164e8bb2bc603c5bb92af03c z3249712866169_c46a62cee6e680ec8e8dd72875a2680c

Phụ huynh đưa trẻ đến trường khai báo y tế và kiểm tra đo thân nhiệt bình thường, phụ huynh đưa trẻ đến giáo viên dắt trẻ vào lớp

z3249686117945_85f304b5d1177bafe3f7462b30654951 z3249686125160_65e4228ed546327d8be918db66869b7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ có biểu hiện nóng, cho trẻ vào bóng mát nghĩ ngơi, kiểm tra lại nếu thấy thân nhiệt của trẻ không hạ thì y tế test kiểm tra

z3249686109207_9804557a6eed6b2b854061c5cca91421

z3249712867941_095e120dbf09ed847fe66c917467bafc

Trẻ có kết quả dương tính thì giáo viên chủ nhiệm đưa trẻ vào phòng cách ly y tế tạm thời, cho trẻ nghĩ ngơi và thông báo đến phụ huynh đến đón trẻ

Buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của các bé học sinh lớp Lá và học sinh lớp Chồi, cùng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.