CHI ĐOÀN TRƯỜNG MG TÂN THÀNH B HƯỞNG ỨNG VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

CHI ĐOÀN TRƯỜNG MG TÂN THÀNH B HƯỞNG ỨNG VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 12/5/2021 chi đoàn Trường mẫu giáo Tân Thành B phối hợp với xã Đoàn Tân Thành B thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Hồng về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử thông qua các hình thức như trực quan, thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp được chuyển tải đầy đủ đến đoàn viên thanh niên toàn huyện như: tuyên truyền bằng loa chạy khắp tiến đường của xã, đoàn viên thanh niên mặc áo thanh niên Việt Nam khi tham gia bầu cử,… Bên cạnh đó, đoàn xã thực hiện tuyên truyền thông điệp 7K các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân trên địa bàn xã.

z2534047209079_4146bb062899814ac1602f294a2c2092

 Hình ảnh các đoàn viên thanh niên tuyên truyền bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

 Cùng với các hoạt động trồng hoa, cây xanh của đoàn viên thanh niên, nhân dân hưởng ứng nhiệt tình với qui mô ngày càng rộng. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường-xanh-sạch-đẹp góp phần hình thành nếp sống văn minh.

z2533751028214_e2f1850046cff6c0f2052a3569963a27

Hình ảnh các đ/c đoàn viên của chi đoàn phối hợp với các đ/v trong xã trồng cây tại vườn hoa thanh niên

Đây là hoạt động nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành động, phát  huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Với mong muốn thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong trong việc bảo vệ môi trường do Đoàn thanh niên làm nồng cốt đang tạo được sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và xã hội.

Nguồn: Trường Mẫu giáo Tân Thành B