Giáo viên tham gia dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Ngày 4/6/2022 các giáo viên tham dự khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022 tại Trung tâm văn hóa và thể thao huyện Tân Hồng

z3595294337859_5e8f873d0f1a6d07a70bc3f77299ba08 z3595294343907_eca205edfca0f481efcf18d766a709e6

Ngày 15/6/2022 các cô thi thực hành tiết dạy ở lớp

z3591399241534_247ba1fba65692643bd021bdd6f9395d

z3591399237418_6cff1fd807f365b432cb0222ce8ea7ba  z3591399229073_9051849ba1d6b13bec21913e253b7a16

z3591399092572_2a7ea2793112b89d79c90bc9c626fedc

Hình ảnh hoạt động của cô Bùi Thị Kim Trinh dự thi hoạt động học, lĩnh vực tạo hình “Nặn một số con vật sống dưới nước” độ tuổi 5-6 tuổi

z3595329458414_f6d08fa899be327c261aa166a723ffde

z3591400423921_deaceaf1857058e3ee4cf8458c32a300

z3591400301005_3b9af915ebc3d59a893ca57cb6c13106

z3591400424727_258909ecade037abafe79081bb14c119

z3591400422155_70282fbfdb0d1aab3b2d2462a9531953

Hình ảnh hoạt động của cô Nguyễn Thị Huyền Anh dự thi hoạt động vui chơi, hoạt động góc, chủ đề động vật dưới nước” độ tuổi 5-6 tuổi

z3591474593336_0f4cb6ce899c4e8c7719a5225c8b2bdc

z3591474487335_0ec8e9d6c2b37adaa032947506dce97a

z3591474488766_f8bb3ac23c0f256248945515833a8f09

z3591474494845_f3702c4a236934e8a05862b8d279e060

z3591474498865_66d99b39114054bada46b51ea76b8f5e

Hình ảnh hoạt động của cô Lê Thanh Xuân dự thi hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời, chủ đề động vật dưới nước” độ tuổi 5-6 tuổi

Sáng ngày 12/7/2022 các cô thi thuyết trình tại trường mầm non 1/6

z3595347846681_aba10c76f4622e10f9500abc1528b354

z3595351158035_a4e207e6ee835927ce99c6dd649ea4a6

z3595352120148_2e2a8720f6a317faea53027e22a8f945

Qua một chặng đường dày với đầy khó khăn cùng sự gắng và nổ lực hết mình của các cô cuối cùng các cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ./.