Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị dạy học tại các cơ sở GDMN

Sáng ngày 20.01.2022, Ban giám hiệu cùng các Tổ trưởng trường Mẫu giáo Tân Thành B dự do Sở GD&ĐT tổ chức.

z3591387992145_7360a86c55a018761832aae9724cd00a