HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ kế hoạch phối hợp giữa công đoàn và nhà trường, ngày 06/10/2022.  Công đoàn trường đã tổ chức hội nghị viên chức người lao động năm học 2022-2023.

Hội nghị giới thiệu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký

z3906138721863_a805625fb44cedf575623c86f381e0b6

Đoàn chủ tịch: đ/c Ung Thị Thúy – Hiệu trưởng và đ/c Lê Thị Thùy Trang – CTCĐ

z3906137688478_b41a8b4d325dcd76c1343efa35f3c633

Đoàn thư ký: đ/c Nguyễn Thị Hồng quyên – TKT và  đ/c Trương Thị Bích Tuyền –  Giáo viên

Trong hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Linh – Phó hiệu trưởng thông qua “Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường” và “Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”

Đồng chí Trần Thị Thanh – Phó hiệu trưởng thông qua “Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021-2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023”

Đồng chí Ung Thị Thúy – Hiệu trưởng thông qua “Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm”

z3906137130026_77902a1dd76ebdae200e8885f6614f6b

Đồng chí Nguyễn Thế Thành – Kế toán “Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm tiếp theo”

z3906137867724_6eda3205b3566a314620a073a88d59b2

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Quyên – Tổ khối trưởng “Thông qua Một số nội dung thống nhất công khai tại Hội nghị (Tiêu chí thi đua), những nội dung lấy ý kiến viên chức và người lao động”

z3906136883185_7e1ccf2ea2c2e164ae6d7050f8a1b3a4

Đồng chí Lê Thị Thùy Trang – Chủ tịch công đoàn thông qua “Báo cáo tổng kết phong trào thi đua”

Đồng chí Huỳnh Ngọc Hường – Ban chấp hành công đoàn thông qua “Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và chương trình công tác năm học 2022-2023”

Hội nghị đã diễn ra rất tập trung và tinh thần dân chủ rất cao. Các đại biểu đã nghiêm túc lắng nghe báo cáo và đóng góp rất nhiều cho phương hướng hoạt động của đơn vị trong năm học này.

Trong hội nghị đoàn chủ tịch cũng đã điều hành rất tốt nhiệm vụ giải trình và lấy ý kiến các nôi dùng cần thực hiện ở nhiệm trong năm học này.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thống nhất các chỉ tiêu, các nội dung mà tập thể đã góp ý đưa vào thực hiện trong năm học này.

                                           Nguồn: Trường Mẫu giáo Tân Thành B