Trường Mẫu giáo Tân Thành B tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học 2020-2021

Trường Mẫu giáo Tân Thành B tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học 2020-2021

Được sự thống nhất và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, ngày 9/10/2020 Trường Mẫu giáo Tân Thành B tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học 2020-2021. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Hội nghị làm việc dưới sự chủ trì của 4 đồng chí: Đoàn chủ tịch gồm có đ/c Ung Thị Thúy – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường và đ/c Huỳnh Ngọc Hường –  Ban chấp hành công đoàn trường. Đoàn thư ký gồm có đ/c Nguyễn Thị Hồng Quyên và đ/c Lê Thị Thùy Trang

z2533161352081_fef54e2066afe3424f9e5b0363061533

Đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký làm việc trong Hội nghị

Hội nghị lần lượt thông qua văn bản dự thảo do nhà trường và công đoàn đơn vị chuẩn bị gồm: Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC-VC-NLĐ năm 2019-2020. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Báo cáo tình hình hoạt động quy chế dân chủ và thông qua Nội qui cơ quan. Quyết định về việc ban hành qui chế thi đua của trường MG TTB năm học 2020-2021. Báo cáo công khai tài chính năm 2019 – Thời điểm tháng 9/2020 và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020. Phát động thi đua và ký kết các danh hiệu thi đua. Thông qua dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết.

z2533158852864_5d0af677976919b442afd4ca39ade043Tất cả Cán bộ viên chức, người lao động tham dự Hội nghị lắng nghe báo cáo và cùng nhau thảo luận trong Hội nghị

Sau khi nghe tất cả các báo cáo trên Hội Nghị tập trung thảo luận và cùng nhau bàn đưa ra những giải pháp thiết thực nhất và đóng góp vào các báo cáo, trong đó chú trọng nhất là phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 để nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm học này

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức Trường Mẫu giáo Tân Thành B năm học 2020-2021 với sự nhất trí tuyệt đối của toàn thể Hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Ung Thị Thúy – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, Đảng ủy – UBND xã Tân Thành B, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể của nhà trường cùng với sự đồng lòng của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Mẫu giáo Tân Thành B  sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra. Hội nghị Cán bộ  viên chức người lao động năm học 2020-2021 Trường Mẫu giáo Tân Thành B đã diễn ra thành công tốt đẹp.

z2533153988878_4ad0035f903a25aa37b90df77f864a74Tập thể chụp hình kỷ niệm Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học 2020-2021

Nguồn: Trường Mẫu giáo Tân Thành B