Trường mẫu giáo Tân Thành B tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Căn cứ kế hoạch số 82/KH-MGTTB ngày 6/4/2022 của trường mẫu giáo Tân Thành B về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở năm học 2021 – 2022.

Mỗi giáo viên tham gia dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường sẻ dự thi gồm có 02 phần:

* Phần 1: Giáo viên bóc thăm một trong hai hoạt động: Hoạt động học và hoạt động chơi. Trong đó hoạt động chơi có hoạt động góc và hoạt động vui chơi ngoài trời. Giáo viên thi tiết dạy giáo án đã soạn trong kế hoạch tuần và kế hoạch chủ đề chương trình GDMN tại thời điểm thi.

* Phần 2: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Ngày 09/5/2022 (Thứ 2) nhà trường tổ chức khai mạc hội thi và tiến hành phần thi thuyết trình, có 11 giáo viên tham gia dự thi

z3591382580867_fc45d1de34cef978844e82b182aa5033 z3591382624882_edd8bb6a746c2ee22a2f28b8d53a4265 z3591382613655_86586a093a4f4b25d65491fa00ec5e1c

z3591382608083_e725d62b3225fca9be40bdde63337f34

z3591382583734_f47cf43d0d34231c989f5cc47492b324

Phần thi thực hành giảng dạy tổ chức từ ngày 10/5/2022 đến ngày 13/5/2022  z3591387952591_6bb1c69a1ad5c99b27e07924c3ba84ed z3591387962471_90c94cbe61643561bc84ef518d39b606z3591387956333_13d8a607362e0defbdecff45633888c1z3591400800815_06f09d8f296e52c3bbd28b42616cfddez3591400819958_79ce5b7254626c13ba367b4f4057eec5Qua hội thi của trường đã chọn được 3 giáo viên đạt kết cao tham gia dự thi hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện