Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

TRAO QUYẾT ĐỊNH BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THÀNH B

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THÀNH B THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BỘ TRƯỞNG GẶP GỠ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Công tác kiểm tra thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Tân Hồng năm 2023

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT III NĂM 2022

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ HƯU CHO ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ XUÂN TUYẾT

LỄ CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1