Các hoạt động của đoàn viên về việc bảo vệ tài nguyên môi trường trong sử dụng các sản phẩm khó phân hủy và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động của đoàn viên về việc bảo vệ tài nguyên môi trường trong sử dụng các sản phẩm khó phân hủy và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã đoàn trong việc thực hiện các chủ trương Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trong sử dụng các sản phẩm khó phân hủy và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 22/01/2021 Chi đoàn trường Mẫu Giáo Tân Thành B cùng với các chi đoàn của xã phối hợp với trường THCS Tân Thành B tổ chức “Gian hàng đổi rác lấy quà” tại địa điểm: Trường THCS Tân Thành B “Gian hàng đổi rác lấy quà” đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng của các học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Với các loại rác thải tái chế phân loại được quy đổi cụ thể như 1 chai 1 giấy, bọc được tặng 1 bút viết, 2 chai 2 giấy, bọc được tặng 1 cuốn tập, 2 chai 2 giấy, bọc được tặng 1 cây thước, 10 chai  15 bọc được tặng 1 cặp, 10 chai 15 bọc được tặng quần, áo. Kết thúc gian hàng các loại rác thải tái chế thu gom sau khi đổi sẽ hỗ trợ vật tư y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

z2535183091731_1738ca6b4336cef5e91f19b9d2becf41 z2535183090641_5e72e4caa393194727967e89a940c002

 Một số hình ảnh hoạt động“Gian hàng đổi rác lấy quà” của xã đoàn.

z2535183100973_6e0832807a2d03eabcdf967c88a679ec

Hình ảnh các đoàn viên tuyên truyền đến học sinh vể việc bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cách phòng chống của dịch bệnh covid-19.

Thông qua “Gian hàng đổi rác lấy quà” nhằm tuyên truyền đến học sinh, đoàn viên, thanh niên, phong trào bảo vệ môi trường và ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do sản phẩm dùng một lần và rác thải nhựa gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.

Nguồn: Trường Mẫu Giáo Tân Thành B